Các vị trí đang tuyển dụng

Senior Account Executive

Aug, 20, 2020 Job Code: 001 Apply now

Thông tin chung

 • Report to: Account Manager
 • Hình thức: Toàn thời gian
 • Thử việc: 2 tháng
 • Mức lương: 17 triệu NET
 • Nơi làm việc: Quận 3, Tp.HCM
 • Liên hệ: hr@adigit.asia

Mô tả công việc

 • Mỗi ngày bạn có thể đến công ty vào lúc nào thì tùy bạn, nhưng nhớ đảm bảo chất lượng công việc là được.
 • Báo cáo với Leader trực tiếp của bạn về công việc thực hiện hoặc bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.
 • Một ngày đẹp trời bạn có thể đề xuất thăng cấp vị trí mới nếu bạn cảm thấy đã vượt qua các kỹ năng cần có.

Vai trò & trách nhiệm

 • Mỗi ngày bạn có thể đến công ty vào lúc nào thì tùy bạn, nhưng nhớ đảm bảo chất lượng công việc là được.
 • Báo cáo với Leader trực tiếp của bạn về công việc thực hiện hoặc bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.
 • Một ngày đẹp trời bạn có thể đề xuất thăng cấp vị trí mới nếu bạn cảm thấy đã vượt qua các kỹ năng cần có.

Các kỹ năng cần có

 • Mỗi ngày bạn có thể đến công ty vào lúc nào thì tùy bạn, nhưng nhớ đảm bảo chất lượng công việc là được.
 • Báo cáo với Leader trực tiếp của bạn về công việc thực hiện hoặc bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.
 • Một ngày đẹp trời bạn có thể đề xuất thăng cấp vị trí mới nếu bạn cảm thấy đã vượt qua các kỹ năng cần có.

Các yêu cầu khác

 • Mỗi ngày bạn có thể đến công ty vào lúc nào thì tùy bạn, nhưng nhớ đảm bảo chất lượng công việc là được.
 • Báo cáo với Leader trực tiếp của bạn về công việc thực hiện hoặc bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.
 • Một ngày đẹp trời bạn có thể đề xuất thăng cấp vị trí mới nếu bạn cảm thấy đã vượt qua các kỹ năng cần có.

Các quyền lợi

 • Mỗi ngày bạn có thể đến công ty vào lúc nào thì tùy bạn, nhưng nhớ đảm bảo chất lượng công việc là được.
 • Báo cáo với Leader trực tiếp của bạn về công việc thực hiện hoặc bất cứ khi nào bạn cần hỗ trợ.
 • Một ngày đẹp trời bạn có thể đề xuất thăng cấp vị trí mới nếu bạn cảm thấy đã vượt qua các kỹ năng cần có.
Apply now

Thông tin ứng tuyển

  Khi bạn tải hồ sơ xin việc lên, bạn đã đồng ý với

  Chính sách Tuyển dụng của aDigit