Dẫn đầu xu thế
tiếp thị hiệu quả

Digital agency tiên phong cung cấp
các giải pháp tiếp thị số hoàn chỉnh, hiệu quả cao

Integrated Digital Campaign

Chiến dịch digital tổng thể bao gồm nghiên cứu truyền thông, hoạch định chiến lược thương hiệu, chiến lược nội dung, quảng cáo đa kênh hướng tới các mục tiêu tiếp thị & kinh doanh
Nghiên cứu và phân tích sản phẩm, thương hiệu, hành vi người tiêu dùng, đối thủ, kênh truyền thông, xu hướng tiếp thị theo mô hình SWOT
Hoạch định chiến lược thương hiệu, nội dung và digital cho nhãn hàng, xây dựng kế hoạch và chiến thuật triển khai trên định hướng chiến lược lớn bao gồm thiết kế đo lường hiệu quả chiến dịch
Triển khai sản xuất nội dung, chiến lược đa kênh và đo lường tối ưu hiệu quả kinh doanh
Đánh giá hiệu quả digital và kinh doanh, đưa ra những định hướng điều chỉnh tối ưu để gia tăng hiệu quả và đạt mục tiêu chiến dịch

Điểm mạnh chính của aDigit

Năng lực nghiên cứu, phân tích và thấu hiểu hành vi người dùng digital Việt Nam
Chiến lược digital sắc sảo, tạo ra khác biệt vượt trội cho khách hàng
Đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm, đã từng triển khai các chiến dịch phức tạp, chuyên môn cao