Dẫn đầu xu thế
tiếp thị hiệu quả

Digital agency tiên phong cung cấp
các giải pháp tiếp thị số hoàn chỉnh, hiệu quả cao

CONVERSION OPTIMIZATION

Tối ưu hóa chuyển đổi hướng đến triển khai các chiến dịch nhằm đạt những mục tiêu digital như CPL, CPO, CPI, NRU
Nghiên cứu hành vi người dùng, điểm mạnh sản phẩm/dịch vụ, yếu tố mùa vụ, chương trình khuyến mãi, các công cụ và nền tảng kinh doanh hiện hữu
Lập kế hoạch chiến lược cho chiến dịch dựa trên kết quả nghiên cứu hành vi trực tuyến của người dùng, xây dựng khung chiến dịch, tối ưu hóa các điểm chạm trực tuyến
Sản xuất nội dung tĩnh và động phù hợp các nền tảng, thiết lập hệ thống đo lường và triển khai tối ưu quảng cáo trên các nền tảng trực tuyến
Đánh giá hiệu quả digital và kinh doanh, đưa ra những định hướng điều chỉnh tối ưu để gia tăng hiệu quả và đạt mục tiêu chiến dịch

Điểm mạnh chính của aDigit

Am hiểu hành vi và năng lực phân tích dữ liệu tạo ra các hiểu biết sâu sắc về hành vi người dùng
Năng lực sáng tạo chuyên biệt cho các chiến dịch chuyển đổi
Đội ngũ vận hành giàu kinh nghiệm trong nhóm chiến dịch conversion/ecommerce/lead generation/ app install mang lại kết quả tối ưu nhất về chi phí